Advocate

Big friendships are made from small friendly smiles - and big processes from small feedback, suggestions, tips, helps, participating... a network of recommenders, advocates who like the idea and will do much to help it.


Below you see early Union-wide reactions from early birds representing all union-wide information society levels and sections.

Time has changed since then - and made the Personal EU concept much more relevant than before: the proliferation of social networks, Brexit, the Covid pandemic ... Right now, Europe needs the strong actors that are providing its "missing organizational level". Are you one of them? Is it now, isn't it?


"Congratulation to your concept is is very human and citizen-centric. I suggested to Uppsala University and Lulea University (Sweden) to concentrate to your message in a new eGovernement proposal within FP6 IST RTD program.. I will return back soon how we can progress this idea in Hungary..."

Mrs. Tunde Kallai
managing director
European Project Coordination Office
Budapest/Brussels/Basel/Kosice
tkallai@axelero.hu 2005 /03


"Palaan aikaisempiin keskusteluihimme mainiosta Personal EU-ideasta. Olen edelleen yhtälailla viehättynyt sen perusideasta, tuoda eurooppalainen yhteisöllisyys kansalaisten ja yksilöiden tasolle. Monissa maissa havaittavissa oleva EU-skeptisyys ja suorastaan vastaisuus selittynee tietysti monilla tekijöillä, mutta vähäisin ei liene ilmiön vaikeus ja byrokraattinen institutionaalisuus. Ikään kuin Euroopan unionia rakennettaisiin virkamiesten ja poliitikkojen omiin tarpeisiin. Erityisesti unionin laajetessa sitä uhkaa suoranainen vesittyminen, ellei yhteisöllisyyttä ja arjen tasolla tapahtuvaa kanssakäymistä onnistuta tuomaan lähemmäksi yksilöitä, ilman EU:lle niin tyypillisten virallisten instituutioiden säännöstelevää ja valvovaa läsnäoloa. Ideasi toteuttaa tämä uudenlaisin tietoteknisin ratkaisuin on raikas ja sopii erinomaisesti Suomen puheenjohtajakaudelta muistiin jääväksi pysyväksi virstanpylvääksi. Kuten usein uudenlaisten ideoiden kanssa käy, niiden synnyttäjä joutuu tekemään myös suurimman työn toteutuksessa. Toivottavasti olet löytänyt siihen tarvittavan ajan ja resurssit ja toivottavasti myös innovaatioympäristömme rahoittajat ovat oivaltaneet ideasi merkityksen. Olen mielelläni käytettävissä puoltamaan mahdollisia resurssointiesityksiä."

Seppo Laine
SVP, Inovaatio-ohjelmat
Finpro 2005 /03


"Personal EU on kannaltamme arvokas konsepti, koska se tuo yksilökeskeisyyden yhteisöissä avaintekijäksi kasvun, työllisyyden ja kestävän sosiaalisen kehityksen ratkaisijana . Suomen puheenjohtajuuskaudella pitää tarkastella tietoyhteiskunnan kasvun generaattoreita ja ilmiöitä uudesta näkökulmasta. Personal EU on trendien valossa varteenotettava työkalu tietoyhteiskunnan kestävän kehityksen suuntaamiseksi."

Bror Salmelin
Head of Unit
European Commission
Information Society
New Working Environments 2005 / 03


"Olen tutustunut Personal EU -konseptiin ja puollan sen rahoitusesitystä. Erityisen  mielenkiintoisena näen mahdollisuuden yhdistää Learning to Translate -tutkimushanke Personal EU -konseptiin. Niin EU:n yhtenäisyyden kuin kilpailukyvyn kehittymisen näkökulmasta laaja kielikirjomme on ongelma-alue verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin."

Katrina Harjuhahto-Madetoja
ohjelmajohtaja, tietoyhteiskuntaohjelma
Valtioneuvoston kanslia 2005 /03


"Tietoyhteiskunta on mitä suurimmassa määrin henkilökohtaisen vuorovaikutuksen lisäämistä ihmisten kesken nykyaikaisia viestintäteknologioita käyttäen. Samalla avautuu mahdollisuuksia ja tarpeita sekä itse kunkin henkilökohtaiseen kasvuun että uudenlaisten yhteistyömuotojen synnylle. Personal EU hanke on tässä mielessä kaikki hyvän tietoyhteiskuntakehityksen kriteerit täyttävä idea ja kehityshanke. Erityisen hyvää siinä on mielestäni kansainvälisen (tai toisin sanoin EU-kotimaisen) vuorovaikutuksen lisäämisen idea suoraan ihmisten kesken. Se tekee hankkeesta konkreettisen ja samalla kuitenkin laajakantoisia poliittisia päämääriä edistävän."

Risto Nevalainen
toimitusjohtaja
STTF Oy
(TIEKEn aiempi toimitusjohtaja) 2005 /03


"Personal EU-konsepti on käyttökelpoinen tapa lähentää EU-kansalaisia toisiinsa aivan ruohonjuuritasolla. Projektin vaatima tekninen infrastruktuuri on pääosin olemassa. Tarvitaan vain käynnistävä voima, joka saisi tiedon asiasta leviämään laajemmin EU-kansalaisten parissa ja innostaisi heitä lisäämään kanssakäymistään. 

Uudet teknologiat luovat koko ajan uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia henkilökohtaisten yhteyksien hoitamiseen."

Jarmo Hallikas


"Aamusella Google Alerts ilmoitti 'Personal EU' keskusteluista -IST2006 -konferenssissa.
Selailtuni aiheeseen liittyviä sivustoja ja blogeja kiinnostuin aiheesta yhä enemmän, ja mieleeni nousikin monia ideoita lähinnä politiikan tutkimuksen näkökulmasta. Tiedustelisinkin, olisiko jollakin tavalla mahdollista liittyä testiryhmän toimintaan, tarjota tiedonhaku-apua tai viedä ideoitanne eteenpäin täällä EUI:ssä? Täällä on noin viidensadan talous- yhteiskunta- ja oikeustieteilijöiden joukko kaikista Euroopna maista, ja idean esittely täällä jonkinalaisen luennon, aivoriihen tai työpajan muodossa olisi hyvinkin mahdollista."

Samppa Rohkimainen
European University Institute
Department of Political and Social Sciences
samppa.rohkimainen@eui.eu 2006 12 02


"I am very glad that we met at the IST-2006 Event in Helsinki on the "Collaborative Working Environment to enable Innovation & Promotion of SMEs Business Competitiveness" networking session. I would like to use this opportunity to express and confirm our willingness to cooperate on the identification, creation, development and any other necessary effort towards FP7 project elaboration, and hope that we are able to find the way to initiate a fruitful cooperation. We value the Personal EU idea, and are ready to cooperate towards its successfull implementation.

Vladislav Jivkov, jivko, v@unisoft.bg
Head of Projects & Programmes Department, UNISOFT BULGARIA SA, 2006 11 21 


"Hello again, my Friend! It was really a pleasure and your Project is impressive. I'll try supporting with my humble powers. Good luck and good work! Keep in touch; best regards. Dan." 

Prof. Dr. Ing. Danut Iordachescu
Centro Láser-Universidad Politecnica de Madrid
danut.iordachescu@upm.es 2006 21 11


"Seurattuani useamman vuoden ajan Mainostoimisto Takapiru Oy:n Kurt Linderoosin yltyviä ponnisteluja käänteentekevän Personal EU -konseptin toteutumiseksi ja unioninlaajuiseksi julkistamiseksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella suosittelen mielelläni asianosaisille sekä määrätietoisia ponnisteluja tavoitteeseen pääsemiseksi että Linderoosin edelläkävijyyden ja jatkotyön arvostamiseksi alkurahoituksen mahdollistamilla keinoilla. Hän on henkilökohtaisesti tehnyt merkittävää työtä suomalaisten verkkopalveluiden kehittämiseksi ja edelläkävijäkäyttäjänä, alkaen Suomen ensimmäisistä telefax-laitteista, ja jo 1980-luvulla Elisa sähköpostista ja Infotel Tietoverkosta. Hän on soveltanut Tietoverkkoja omassa ammatissaan, itsensä, asiakaskuntansa ja ystäviensä parhaaksi, ja ottanut ennakkoluulottomasti käyttöön erilaisia uusia verkkoviestinnän välineitä."

Jari Karpakka, tuotejohtaja
Elisa Oyj, Tuotteet –yksikkö, Laajakaista ja ISP
jari.karpakka@elisa.fi 2006 /03


"Tutustuttuani Kurre Linderoosin esittämään Personal EU -ideaan ja seurattuani hänen työtään ajatuksen toteutumiseksi Euroopan unionin laajuisena toivon omasta puolestani, että hanke saisi toteutumistansa varten riittävät rahalliset resurssit. Jo 1990-luvun loppuvuosina totesin EU Agora -projektin puitteissa, että Linderoosilla on vahva tuntuma ja vastuullinen ote kansainväliseen ICT-osaajien verkostoitumiseen. Myös yhteistyömme uuden bisneskulttuurin rakentamisessa Espoon kauppakamarin puitteissa on ollut hedelmällistä. Itse Personal EU -konsepti unionin uutena toimintatasona on sopivan haasteellinen sosiaalinen ja teknologiaratkaisu Lissabonin strategian ja unionin tietoyhteiskuntaohjelman vauhdittamiseksi - ja erityisesti sen Suomen EU-puheenjohtajakaudelle 2006 kohdistuvat haasteet kannustuksen arvoinen tie nostaa maamme kansainvälistä painoarvoa tällä saralla."

Kari Ruoho
elinkeinojohtaja
Espoon kaupunki
kari.ruoho@espoo.fi


"EU:n perustuslakia koskevien kansanäänestyksien yhteydessä on tullut esille huoli siitä, että EU on liian etäällä ihmisistä. Ranskalainen on huolissaan siitä, että valta häneen suoraan vaikuttavista asioista siirtyy keskitetylle hallintokoneistolle tai siitä, että monikielisessä ja -kulttuurisessa Euroopassa hänen huoliaan ja ajatuksiaan ei oteta huomioon. Samat huolet koskevat tietysti kaikkia eurooppalaisia - myös meitä suomalaisia. 

Teknillisessä korkeakoulussa 15.-17.6.2005 järjestettävän kansainvälisen AKRR'05-konferenssin yhteydessä tarkastellaan sitä, millä tavalla voidaan kehittää ihmisläheistä eurooppalaista tietoyhteiskuntaa. Aiheelle on 16.6. omistettu koko päivän sessio, jossa puhujina ovat mukana mm. EU:n komission edustaja Stefano Bertolo, hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman johtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta, sekä johtaja, KTT Seija Kulkki Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Tilaisuudessa järjestetään myös aivoriihi, jossa konferenssin osallistujilla on mahdollisuus tuoda esille omia ajatuksiaan ja ideoitaan. 

Session yksi lähtökohta on Suomen puheenjohtajuuskaudella 2006 julkistettavaksi kaavailtu Personal EU -aloite. Aloitteen perusajatus on, että kukin voisi valita työ-, kehitys- ja harrastusryhmänsä hengenheimolaisistaan useasta EU-maasta. Innovatiiviset tietotekniset yhteistyövälineet voivat tukea tällaisia tiimejä ja niiden yhteistoimintaa sekä auttaa ihmisiä arvostamaan ja ymmärtämään toinen toistensa ajatuksia yli kielimuurien. Euroopan unionin nopea kehitys yhdenmukaistaa tehokkaasti, mutta voi uhata pieniä ja vähän isompiakin kieliä. Kuitenkin kielet ja niiden taustalla olevat kulttuurit ovat rikas innovaatioiden lähde. 

Oppivien järjestelmien huippututkijat kokoontuvat kansainväliseen ja monitieteiseen AKRR'05-konferenssiin esittelemään viimeisimpiä tutkimustuloksia, jotka edesauttavat Personal EU -tyyppisten tavoitteiden toteutumista."

Timo Honkela
Teknillinen korkeakoulu, informaatiotekniikan laboratorio
timo.honkela@hut.fi


"Kiitos ideastasi. Jo sopii, laitan sen eteenpäin valtioneuvoston kansliaan, jossa EU-asioiden päävastuu on."

Tarja Filatov
tarja.filatov@mol.fi 2004 07 01


"Kiitokset palavasta viestistäsi, joka todella teki tästä päivästä hiukan erilaisen. Sanat Personal EU sisältävät valtavasti energiaa, itse asiassa saatat olla löytänyt jotain todella merkittävää mutta kuten kaiken energian kanssa on asianlaita, se pitäisi ensin vapauttaa ja sitten valjastaa hyötykäyttöön."

Seppo
seppo.laine@finpro.fi 20040612


"Lähetän tässä lyhyen perusesittelyn aiheesta Personal EU. Se on kuvaus suomalaisen tietoyhteiskunnan uudesta tilaisuudesta nousta kansainväliseksi edelläkävijäksi konkreettisesti vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon aikana - tämä edellyttää valmisteluiden käynnistämistä ja työtä NYT. Idean "isä" Takapiru Oy ja Kurt Linderoos, joka on esitellyt ja testannut Personal EUta jo monille tietoyhteiskunnan päättäjille ja kehittäjille. Nyt olisi meidän aikamme kuulla lisää ja lähteä mukaan toimintaan valitsemallamme tavalla. Asia esitellään 24.8. Suomen EU-presidencyä valmistelevan sihteeristön vetäjälle valtioneuvos Antti Peltomäelle. Olisi hyvä saada EK:n näkemyksistä kuvaa ennen sitä. Olisiko teillä - Hannele ja Jukka - tunnin verran aikaa palaverille aamukahvin merkeissä?"

Liisa Nakari, KTM, M.Sc. (Econ.)
liisa.nakari@palvelutyonantajat.fi 2004 08 05 


"Ajatuksesi eurooppalaisten linkkittämisestä on oiva. EU:n sivujen tarjotessa luonnostelemanne kaltaisia palveluja saattaisi vierailijoiden määrä kasvaa rutkasti ja kävijöille tarttua kaikenlaista hyödyllistä tietoa aivan huomaamatta. Eurooppa voisi maanosana todellakin olla näyttämässä esimerkkiä tällaisessa projektissa, joka ei teknisesti, tulkkausjärjestelmää lukuunottamatta, liene mahdoton toteuttaa. Kyseisen kaltaisia palveluita on kuitenkin yksityisten tahojen tarjoamina olemassa niin maksullisina kuin maksuttominakin. Ongelmana taitaa usein olla keskustelun valvonta ei-toivottujen sisältöjen sytntyessä. 25 keskustelijan yhtäaikainen seuraaminen vaatii kuitenkin todella paljon. Ehkä keskustelijoiden määrästä ja käännöspalvelusta tinkimällä projektista tulisi totuttamiskelpoinen Suomen puheenjohtajuussivustoille. Olen keskustellut asiasta ystäväni FiComin toimitusjohtajan Reijo Sventon kanssa. Hän lupasi miettiä jatkokehittelyä ja olla sinuun yhteydessä."

Paavo Lipponen
paavo.lipponen@eduskunta.fi 20040812


"Kiinnostava aloite. Jotain tällaista varmasti tarvitaan, että yksilötasokin voi kokea motivoitua osallisuutta EU:iin. Nykyinen byrokratian läpitunkema EU:n apparaatti puiteohjelmineen ja rakennerahastoineen ei suosi nopeasta tarpeesta kumpuavaa yhteistoimintaa. Personal EU voisi olla avain siihen, että tietoyhteiskuntaan liittyvä nopeus ja vaivattomuus tulisivat osaksi EU:n mahdollistamaa monipuolista kanssakäymistä oli kyseessä puhtaasti työhön / tieteeseen tai yhtä hyvin harrastus- / kansalaisjäerjestötoimintaan liittyvä tekeminen.

Onnea räjähtävälle hankkeellesi ;-)"


"Hienoa että olet ottanut roolin olla uusien tuulien ennakkoluuloton airut. Olen mukana täysillä sillä näen sieluni silmin nimenomaan cAme tapaisen työkalun esiinmarssin, siis todellisen esiinmarssin. Speksistä saa fiiliksen että visio tasolla asiat ovat hanskassa, sillä tavoite krumeluureineen on esitelty, täytyy sanoa, vastaansanomattomasti. Jos jotain tuossa voisi ehkäpä painottaa, niin tuo yksittäisen kansalaisen roolia voisi / tulisi ehkäpä hieman kirkastaa. Näitä kohtia olisi muutama, teknologian, kansainvälistymisvaatimusten, sukupolvi kysymykset sekä käytännön tarpeen (-eiden) esille otto. Myös EU:n halu jalkautua lähelle kadunmiestä askarruttaa aika monia. Visio piirtää runsaalla pensselillä kuvaa sitä että personal EU on tietoyhteiskuntastrategiaa on the highest level. Juuri näin, mutta olisiko pienen ihmisen näkökulma hieman tarkennettavissa ym. mainituissa kohdissa. Minulla on ainainen pelko siitä että hyvät tavoitteet monesti jäävä hautomoasteelle ilman kunnollista käsitystä siitä mikä on tarve konkretialla ja ratkaisuesimerkkejä esittäen. Nopea viittaus vielä teknologiaan – jos oletamme pääsemme liikkeelle ja unionin www-sivuilla löytyy linkki, joka tarjoaa kollaboraatiopolun. Tekniikan tulee äärimmäisen helppokäyttöinen, linkit tietokantoihin ja –liitteisiin saumatonta, laitetuki laaja, eri tietoliikennenopeudet tuettuja. Eli kuten olemme tehneet cAmen."

Mika
mika.kolbe@came.fi 2004 08 24


"Ensimmäisellä lukemisella avautui vasta hyvä otsikko mutta toisella kolahti jo sisältökin. Tykkään ideasta, sisältöön vielä lisää konkreettisuutta jotta menee helpommin perille. Juuri tämäntapaista ajattelua tarvitaan tietoyhteiskunnan kehityspanoksiksi jotta homma ei kutistu pelkiksi pelilaitteiksi joista ei ole hyötyä muille kuin niiden tekijöille."


"Takapiru Oy:n toimitusjohtaja Kurt Linderoos on saarnannut jo vuosia ideoimastaan Personal EU -konseptista. Nyt konsepti näyttäisi vihdoin saavan tuulta purjeisiinsa. Linderoos arvelee ajan olevan nyt kypsä siihen, että koko unionin kattava yksilötiimien järjestelmä - Personal EU - voisi käytännössä luoda meille eEurope-ohjelman vision mukaisen "maailman valistuneimman tietoyhteiskunnan".Jo 500 miljoonan yksilön yhteisöksi kasvanut Euroopan unioni tarvitsee huomisen ratkaisukseen uuden täydentävän ja tasapainottavan organisaatiotason, euroopanlaajuiset arkipäivän kansalaistiimit, esittää mm. Tietoyhteiskunta .fi'n eEurooppa-osion isänä toiminut Linderoos. Linderoos esittelee Personal EU -konseptin Suomen EU-puheenjohtajuutta 2006 valmistelevan sihteeristön vetäjälle valtioneuvostossa 24 .8. ja peräänkuuluttaa samalla julkisen vallan, elinkeinoelämän, opetusalan ja kansalaistoiminnan avainhenkilöiltä henkistä ja toiminnallista tukea hankkeen toteutumiselle. Aikaa ainutlaatuiseen H-hetkeen, Suomen EU-puheenjohtajuuteen, on enää 677 päivää, muistuttaa Linderoos. Ennen valtioneuvostoa Linderoos kertoo saaneensa konseptilleen kannatusta mm. TKK:n tietotekniikan osastolta, Dipolista, Finprosta, Eteläranta Kympistä, FiComista sekä tietoyhteiskuntaohjelmajohtajalta. Myös eduskunnan puhemies on Linderoosin mukaan rohkaissut häntä jatkamaan asian edistämistä."


"Kaiken muun melskeen keskellä olen jonkin verran ehtinyt keskustella "Personal EU" -ideasta täällä valtioneuvoston puolella, lähinnä Valtioneuvoston tiedotuksen väen kanssa. Valitettavasti en ole itse ollut yhteydessä Markkuun, mutta olen ilomielin yhteydessä häneen - samoin kuin Harjuhahtoon täällä VNK:ssa."

Antti Peltomäki
antti.peltomaki@vnk.fi 2004 08 30


"Mietin, mistä päästä pitäisi Personal EU-puuhun kiivetä. Verkostojen muodostamisella pitää yleensä olla yhteinen tarve, teema, joka ryöpsäyttää kommunikoinnin liikkeelle. Viestintä ei ole verkostoissa välttämättä jatkuvaa vaan se tulee tarveryöppyinä. Näitä tarpeita voivat olla esim. yhteinen opiskelu, matkailu, yhteisen julkaisun toimittaminen jne. (kuten sinäkin jo olet luetellut). Kerran käydessäni Arabiemiraateissa eräs opettaja kertoi ideastaan perustaa maailmanlaajuinen lehti, jossa paikalliset koululaiset/opiskelijat olisivat toimittajia. Lehti kertoisi tavallisten ihmisten asioista tavallisten ihmisten vinkkelistä. Tällä hetkellähän elämme globaalien uutisten aikaa, jolloin näemme maailman vain CNN:n ja Reutersin suodattimien läpi. Samat uutiset leviävät ympäri maailmaa ja ne kertovat mitä tapahtuu suurissa kaupungeissa ja kriisipesäkkeissä. Pienten paikkakuntien uutiset eivät läpäise. Yksi ajatusmalli Personal EU:sta voisi olla nettijulkaisujen toimittajaverkosto, jossa tehtäisiin uutisia tavallisten ihmisten näkökulmasta. Jokainen toimittajaverkosto voisi keskittyä johonkin yhteiseen teemaan, joka voisi olla harrastukseen tai matkailuun tai luontoon tai opiskeluun tai ruokaan tai peleihin tai ... liittyvä. Näin muodostuisi EU:n laajuinen Personal-julkaisu, joka sisältäisi tavallisten ihmisten tarinoita tavallisille ihmisille. Toimittajaverkostot kommunikoisivat aktiivisesti uusia sisältöjä suunnitellessaan. Lisäksi tarvittaisiin kääntäjäverkostoja (ei välttämättä robotteja). Aina porukassa olisi useamman kielen taitajia tai opiskelijoita, jotka kääntäisivät tarinoita ja juttuja. Pioneeriryhmät voitaisiin ottaa nuorista - koululaisista ja opiskelijoista. Tämä voisi olla uusi ja tehokas tapa opiskella vuorovaikutteisesti uusia yhteisiä asioita, uutta viestintää, erilaisia kulttuureja sekä kansainvälistyä. Ja kun käännämme tämän opiskeluelementin aikuisille, silloin saamme mukaan yrittäjät, yritysten työntekijät, ikääntyvät jne."

Eero
eero.pekkarinen@tokem.fi 2003 10 31